रासायनिक भाँडा लागि प्रेरण हीटिंग | ब्याच रिएक्टरहरू कुनै पनि तरल पदार्थ प्रशोधनको लागि उपलब्ध सबैभन्दा उन्नत सटीक हीटिंग विधि हो।