आरपीआर प्रेरण स्ट्रिपिंग - प्रेरण रस्ट र पेंट कोटिंग हटाउने

आरपीआर प्रेरण स्ट्रिपिंग-प्रेरण रस्ट र पेंट कोटिंग हटाउने कसरी प्रेरण पट्टी काम गर्दछ प्रेरण पट्टी एक तातो सतह तयारी प्रक्रिया हो। एक प्रेरण जेनरेटर एक प्रेरण कुंडली मार्फत वैकल्पिक वर्तमान पठाउँदछ, जो एक विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न गर्दछ। यस क्षेत्रले स्ट्रीटलाई प्रवाहित गर्दछ जुन स्टिलको रूपमा सञ्चालन सामग्रीको सम्पर्कमा तापक्रममा रूपान्तरण हुन्छ। तातो उत्पन्न गरिएको छ ... थप पढ्नुहोस्