विद्युत चुम्बकीय प्रेरण स्टीम जेनरेटर

विद्युत चुम्बकीय इन्डक्शन स्टीम जेनरेटर इन्डक्सन स्टेरम बॉयलर थप विशेष रूपमा, यो आविष्कार इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्शन स्टीम बॉयलरसँग सम्बन्धित छ जुन कम्प्याक्ट र अत्यधिक कुशल सक्षम छ ... थप पढ्नुहोस्