ह्यान्डहेल्ड इन्डक्शन ब्रेजिङ HVAC पाइपहरू हीट एक्सचेंजरहरू

फास्ट ह्यान्डहेल्ड इन्डक्सन ब्राजिङ HVAC पाइप्स सिस्टम अफ हीट एक्सचेन्जर इन्डक्सन ब्रेजिङ इन्डक्सन तताउने प्रयोग गरेर दुई वा बढी धातुहरू जोड्ने प्रक्रिया हो। इन्डक्शन हीटिंगले सम्पर्क वा ज्वाला बिना ताप प्रदान गर्न विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र प्रयोग गर्दछ। परम्परागत टर्च ब्रेजिङको तुलनामा इन्डक्सन ब्रेजिङ बढी स्थानीयकृत, दोहोर्याउन मिल्ने र स्वचालित गर्न सजिलो हुन्छ। को सिद्धान्त… थप पढ्नुहोस्